Bún ốc nguội

270.000 VNĐ

270k/sét (2-3 người ăn)