Canh măng sườn móng giò

140.000 VNĐ

140.000 VNĐ /hộp