Canh tom-yum chua cay nấu thịt

110.000 VNĐ

110.000 VNĐ /bát