Chúc mừng sinh nhật nhbc

Những “thế hệ” thanh niên NHBC trong hành trình 1 thập kỷ hiện thực hoá nghị quyết “Ăn để bảo vệ Tổ quốc” mà quan trọng hơn là phải ăn ngon, ăn sạch và ăn tinh: mọi lúc, mọi nơi, mọi hoàn cảnh.

Chia sẻ
Facebook
Twitter
LinkedIn