Dấm tỏi ớt Đại Long 500ml

50.000 VNĐ

50.000 VNĐ / 500ml