Tết Đoan Ngọ

Sức khoẻ cho cả nhà – Cầu ăn nên làm ra

Ngày Tết vào hè của người nông dân xưa, cầu cho mùa màng tốt tươi, không dịch bệnh, không ốm đau, mưa thuận gió hoà

Set Bánh nếp truyền thống

MónGiá
1. Rượu nếp cẩm (0.5kg)55.000 VNĐ
2. Rượu nếp cái (0,5kg)45.000 VNĐ
3. Bánh gio (5 cái)35.000 VNĐ
4. Mận (0.5kg)50.000 VNĐ
5. Vải (1kg)100.000 VNĐ
6. Bánh nếp lá xanh truyền thống (10 chiếc)170.000 VNĐ
7. Hoa cúng (sen quan âm + nhài tươi)130.000 VNĐ
Tổng cộng585.000 VNĐ

Set Bánh nếp - chả cốm

MónGiá
1. Rượu nếp cẩm (0.5kg)55.000 VNĐ
2. Rượu nếp cái (0,5kg)45.000 VNĐ
3. Bánh gio (5 cái)35.000 VNĐ
4. Mận (0.5kg)50.000 VNĐ
5. Vải (1kg)100.000 VNĐ
6. Bánh nếp lá xanh – chả cốm (5 bánh nếp 5 chả cốm)175.000 VNĐ
7. Hoa cúng (sen quan âm + nhài tươi)130.000 VNĐ
Tổng cộng590.000 VNĐ

Set Nếp tôm - nem chua

MónGiá
1. Rượu nếp cẩm (0.5kg)55.000 VNĐ
2. Rượu nếp cái (0,5kg)45.000 VNĐ
3. Bánh gio (5 cái)35.000 VNĐ
4. Mận (0.5kg)50.000 VNĐ
5. Vải (1kg)100.000 VNĐ
6. Bánh nếp lá xanh tôm thịt- nem chua
(5 bánh nếp tôm + 10 nem chua)
170.000 VNĐ
7. Hoa cúng (sen quan âm + nhài tươi)130.000 VNĐ
Tổng cộng585.000 VNĐ

Set Xôi chè

MónGiá
1. Rượu nếp cẩm (0.5kg)55.000 VNĐ
2. Rượu nếp cái (0,5kg)45.000 VNĐ
3. Bánh gio (5 cái)35.000 VNĐ
4. Mận (0.5kg)50.000 VNĐ
5. Vải (1kg)100.000 VNĐ
6. Xôi vò – Chè đậu đãi180.000 VNĐ
Tổng cộng465.000 VNĐ

Set Xôi gà cúng

MónGiá
1. Xôi đỗ xanh/xôi gấc80.000 VNĐ
2. Gà lễ560.000 VNĐ
Tổng cộng640.000 VNĐ