Gà rút xương cuộn nấm

55.000 VNĐ

55.000 VNĐ /lạng