Gà xé phay

580.000 VNĐ

  • 580.000 VNĐ /con
  • 290.000 VNĐ /đĩa nửa con (nhận giao hàng từ 02 đĩa)