Giả cày om riềng mẻ

150.000 VNĐ

Nhiều móng giò, thơm vị nghệ, cay vị riềng, chua vị mẻ cân bằng lại thịt chân giò lợn sạch bì dẻo, thịt thơm ngon vô cùng.