Gỏi cuốn tôm thịt

240.000 VNĐ

40.000 VNĐ/chiếc (order 6 chiếc)