Măng mầm Tuyên Quang phơi nắng

480.000 VNĐ

480.000 VNĐ / kg