Miến Phia đén – đặc sản Bắc Kạn

80.000 VNĐ

80.000 VNĐ / 1 túi