Nước mắm Thuyền xưa 40 độ

170.000 VNĐ

170.000 VNĐ / chai