Thịt đông

100.000 VNĐ

Thịt đông NHBC rất nạc, không có mỡ, rất thanh trong. Với kỹ thuật chế biến đảm bảo miếng thịt đông bạn ăn không quá cứng, đủ độ mềm, tan nhưng không bị bở. Trong miếng thịt đông có tai giòn rất ngon.

100.000 VNĐ/ 1 hộp

Hết hàng