Tương ớt Đại Long 500ml

60.000 VNĐ

60.000 VNĐ / chai